Perjanjian Lesen Pengguna

Perjanjian Lesen Pengguna (EULA) adalah perjanjian yang sah di antara anda dan IT Street berkenaan penggunaan PersonalLife (“Perisian”). Penggunaan perisian tertakluk kepada EULA. Anda mesti menerima EULA ini secara keseluruhannya Jika anda tidak bersetuju dengan EULA ini atau salah satu syaratnya, anda perlu berhenti menggunakan perisian serta-merta dan keluarkan ia daripada semua peranti mudah alih anda. Dari masa ke semasa kami mungkin, dari Budi Bicara Kami, mengemaskini atau mengubah suai terma EULA ini. Versi terbaru EULA ini terletak di: www.pl-app.com/my/terms-of-use/.

Muat turun dan pengagihan

Perisian ini adalah hak cipta milik IT Street yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta tempatan dan antarabangsa. Penggunaan perisian kami adalah dikawal oleh undang-undang ini dan Perjanjian Lesen Pengguna (EULA). Anda tidak boleh mengedar perisian dalam apa jua cara. Anda bersetuju untuk menggunakan perisian untuk kegunaan peribadi, kegunaanbukan komersial sahaja.

Menggunakan dan Mengubahsuai Perisian

Perisian berlesen kepada anda, tidak dijual kepada anda. Anda mempunyai hak untuk mendapatkan perisian yang sah dari kami atau pengedar sah kami. Anda tidak dibenarkan untuk mengubahsuai perisian dalam apa jua cara. Anda tidak boleh reverse-engineer Perisian atau memintasi langkah-langkah keselamatan dan perlindungan. Anda tidak dibenarkan untuk memasang atau menggunakan perisian versi yang diubah atau diubahsuai. Penggunaan apa-apa versi penggantian ubahsuai melanggar undang-undang hak cipta antarabangsa dan boleh didakwa. Anda bersetuju bahawa anda akan menggunakan perisian seperti yang tersedia. Anda bersetuju bahawa perisian ini mungkin mengandungi pepijat yang boleh memberi kesan kepada fungsi, dan menerima tanggungjawab penuh dan mutlak untuk menggunakan perisian.

Tiada Liabiliti untuk Kandungan Pengguna

Anda memahami dan menerima bahawa IT Street tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai kawalan maklumat dijana, dihantar dan disimpan oleh anda pada server IT Street. Gambar, video, audioa, nota teks dan maklumat lain anda masih menjadi hak dan tanggungjawab anda. Ini termasuk semua maklumat dalam PersonalLife atau pada server kami dalam akaun PersonalCloud anda. Anda (dan bukan IT Street kekal bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kandungan anda.

Peruntukan untuk Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

IT Street komited tentang privasi anda. Matlamat kami adalah untuk melindungi maklumat peribadi anda dari mana-mana pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Kami tidak akan berikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga kecuali atas perintah mahkamah dari undang-undang yang dikeluarkan.

Syarat-syarat Penyimpanan Maklumat dalam PersonalLife dan PersonalCloud

Semua maklumat yang disimpan dalam PersonalLife (aplikasi) serta PersonalCloud (awan) disulitkan dengan kekunci 256-bit yang unik. Kami membuat semua usaha yang munasabah untuk melindungi server kami terhadap akses yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab dan tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan maklumat anda selamat dari semua jenis serangan.

Syarat-syarat Penyimpanan Maklumat di PersonalCloud

Kami akan menyimpan maklumat anda pada server kami dalam akaun PersonalCloud anda untuk seberapa lama anda meneruskan penggunaan PersonalLife (percuma atau Pro) atau sehingga anda menghapuskan akaun anda. Walau bagaimanapun, oleh kerana sumber terhad yang tersedia, kami hanya akan menyimpan backup data anda selama 90 hari dari aktiviti akhir anda (pelancaran PersonalLife di salah satu daripada peranti mudah alih anda dan mendaftar dengan server kami) Jika anda menggunakan versi perisian percuma. Jika anda menggunakan perisian versi Pro, kami akan menyimpan backup data anda sepanjang langganan anda masih ada. Jika anda memilih untuk membatalkan langganan anda, kami akan menyimpan backup data anda selama 90 hari kerana langganan berbayar anda telah ditamatkan.